İhraç edilen öğretmenlerin itiraz süreci belli oldu

TürkEğitimSen’in görevden ihraç edilen öğretmenlerin takip etmeleri gereken yasal süreci belirttiği yazı aşağıda verilmiştir. Buna göre tüm yasal işlemler yerel mahkemelerce görülecektir. Danıştay bu konuda takip edilecek süreci belirlemiştir.

Haksız yere yada yanlışlıkla ihraç edildiğini düşünen ve dava açmak isteyen eğitimciler TürkEğitimSen’in verdiği hukuki danışmanlık hizmetinden faydalanabilmektedirler.

İHRAÇLARLA İLGİLİ YOL HARİTAMIZI DANIŞTAY DA TEYİT ETTİ :

Danıştay 5. Dairesi, 4 Ekim 2016 tarihinde verdiği üç ayrı karar ile 667, 669 ve 672 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri (OHAL KHK) ile meslekten atılan ya da kamu görevinden çıkartılan kişiler için idari yargıda görevli yargı yerinin Danıştay değil, İdare Mahkemesi olduğuna karar verdi. Böylece OHAL KHK’leriyle birlikte başlayan bu belirsizlik ortadan kalkmış ve başvurulacak yol kesinleşmiş oldu.

Danıştay 5. Dairesi, E. 2016/8196 – Karar: 2016/4066 ve 4 Ekim 2016 tarihli kararı:

(…) Buna göre KHK’nın 3. ve 4. maddelerinde öngörülen meslekten veya kamu görevinden çıkarma; adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran “olağanüstü tedbir” niteliğindedir.
Bu durumda, davacı hakkındaki , Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun 24.08.2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararının disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan ve yargı denetimine tabi bir disiplin cezası olan meslekten çıkarma cezası niteliğinde olmadığı dikkate alındığında, 6087 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 33. maddesinde yer alan hüküm uyarınca, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülebilecek bir uyuşmazlık bulunmadığından, çözümünde idari yargıda genel görevli yargı yeri olan idare mahkemelerinin görevli olduğu sonucuna varılmıştır.

Danıştay 5. Dairesi, Esas: 2016/7983 – Karar: 2016/4079 ve 4 Ekim 2016 tarihli kararı:

(…) Bu itibarla, davacının, 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılmasından kaynaklanan uyuşmazlığın, 2575 sayılı Yasa’nın 24. maddesinde sayılan uyuşmazlıklardan olmadığı anlaşıldığından görüm ve çözümünün 2576 sayılı Yasa’nın 5. maddesi gereğince idari yargıda genel görevli yargı yeri olan idare mahkemesine ait olduğu sonucuna varılmıştır.

Danıştay 5. Dairesi, Esas: 2016/8136 – Karar: 2016/4076  ve 4 Ekim 2016 tarihli kararı:

(…) davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılmasından kaynaklanan uyuşmazlığın, 2575 sayılı Yasa’nın 24. maddesinde sayılan uyuşmazlıklardan olmadığı anlaşıldığından görüm ve çözümünün 2576 sayılı Yasa’nın 5. maddesi gereğince idari yargıda genel görevli yargı yeri olan idare mahkemesine ait olduğu sonucuna varılmıştır.

Böylece Sendikamız Türk Eğitim Sen tarafından bu konuda dava açmak isteyenlere gösterilen yol haritasının da doğruluğu teyit edilmiş oldu.

Haber Kaynağı : http://www.turkegitimsen.org.tr/icerik_goster.php?Id=11225

Hakkında egitimci

Kendisi de bir eğitimci olan yazarımız sitemizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica